2012-02-09 Hyundai Santa Fe -01

18044 mil
2,7i 24v "G6BA-G"
automat

lpnr 129