2012-10-18 Hyundai Sonata -02

24459 mil
2,0 16V "G4JP-EG"
5vxl manuell

Lpnr 1251