2014-08-25 Volvo V70-02

32254 mil
2,4 20V "B5244S"
AUT

lpnr 1467